Dialoginen.fi on dialogisten valmentajien yhteisö.

Dialogi tarkoittaa meille vuorovaikutusta, jossa on aikaa tulla kuulluksi ja jossa kunnioitetaan toisen osallistujan näkemyksiä. Dialogissa odotetaan, pysähdytään ja katsotaan asioita uusin silmin. Dialogissa opitaan vaikenemaan ja kuuntelemaan. Dialogissa puhutaan suoraan ja omasta sydämestä.

Dialoginen valmennus tähtää yksittäisen osallistujan tai työyhteisön hyvinvointiin, kasvuun ja kehitykseen. Dialoginen valmennus perustuu dialogille. Dialogisen valmennuksen tuloksia ei saada kuitenkaan aikaan puhumalla vaan toimimalla.

Tule mukaan dialogisen vuorovaikutuksen virtaan!

TEEMALLISET DIALOGIT

Teemallisissa dialogeissa kokoonnutaan ennalta valitun aiheen ympärille. Noin kahden tunnin mittaisen tilaisuuden aikana opitaan toisilta, kuullaan erilaisia näkökulmia ja löydetään uusia oivalluksia päivän aiheesta. Teemallisia dialogeja järjestämme mm. yrittäjyydestä, lastensuojelusta, kestävästä kehityksestä ja elämän ennakoinnista.

Lue lisää

DIALOGINEN VALMENNUS

Dialoginen valmennus on räätälöity valmennusprosessi, jonka päämääränä on muutos tekemisessä. Dialoginen valmennus koostuu eriteemaisista dialogisista valmennuspäivistä. Dialogista valmennusta käytetään työyhteisöissä, jotka pyrkivät esimerkiksi uusien ja joustavien tiimien luomiseen tai yrityksen uusien toimintatapojen ja uuden kulttuurin luomiseen.

Lue lisää

DIALOGISTA

Dialoginen -valmentajayhteisömme toiminta perustuu dialogille. Dialogi tarkoittaa meille syvää vuorovaikutusta – sellaista vuorovaikutusta, jossa tulemme kohdatuiksi ja nähdyiksi. Dialogi synnyttää parhaimmillaan ymmärryksen ja yhteyden kokemuksen. Dialogi on taito, jota on mahdollista harjoittaa ja joka vie mukanaan.

Lue lisää

Kaisa Aaltonen

Dialoginen valmentaja

Dialogissa minua kiehtoo erityisesti sen kautta mahdollistuvat ja syntyvät oivallukset maailmasta. Valmentajana olen tarkkaavainen kuuntelija ja haastan pohtimaan asioita eri näkökulmista. Minut saa innostumaan maailman erilaiset pienet ja suuret jokapäiväiset ihmeet. Olen yrittäjä, Tiimiakatemian sertifioima tiimivalmentaja sekä yrittäjyyden ja tiimioppimisen tradenomi.

Vesa Anttila

Dialoginen valmentaja

Dialogisena valmentajana innostun erityisesti tiimien kanssa toimimisesta ja eettis-juridisten kysymysten pohdinnasta. Olen yrittäjä, pedagogisen pätevyyden hankkinut kouluttaja, Tiimiakatemian sertifioima tiimivalmentaja, juristi ja teologian opiskelija. Uskon dialogin voimaan uusien asioiden oppimisessa, hyvinvoivan työyhteisön rakentamisessa ja innostavan työskentelykulttuurin luomisessa.

Joonas Laine

Dialoginen valmentaja

Olen helposti innostuva sertifioitu tiimivalmentaja. Olen yrittäjä ja perustanut Reveillerin, valmennusyrityksen, ja ekoarki.fi -verkkokaupan kestävämpään arkeen painottuvien tuotteiden ja kiinnostavan sisällön tarjoamiseen. Parhaillaan työskentelen kompleksisen maailman johtamiseen liittyvissä asioissa. Paras työkalu ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa on aito kysymys: Mitä sinulle kuuluu?