Dialogisesta valmennuksesta

Dialoginen valmennus tarkoittaa prosessia, jonka päämääränä on muutos tekemisessä.

Dialogista valmennusta käytetään työyhteisöissä, jotka pyrkivät uusien ja joustavien tiimien luomiseen tai yrityksen uusien toimintatapojen ja uuden kulttuurin luomiseen.

Dialoginen valmennus on kullekin työyhteisölle räätälöity valmennusprosessi. Valmennusprosessi eriteemaisista valmennuspäivistä, joiden keskeisenä työkaluna on dialogi.

Valmennuspäiviin osallistuvat välillä koko työyhteisö, yhteisön tiimit tai työyhteisön yksittäiset tekijät.

Dialogisen valmennuksen tuloksia ei saada kuitenkaan aikaan puhumalla vaan toimimalla. Uusien oivallusten ja näkökulmien kautta tavoitellaan toimimista uusilla ja ennen kokeilemattomilla tavoilla.

Dialogisen valmennusprosessin sisältö:

  1. Säännölliset dialogit. Dialogin kautta kehittyvät tiimin jäsenten vuorovaikutustaidot ja empatia.
  2. Uuden riman asettaminen. Dialogisen valmennuksen tavoitteena on asettaa työyhteisölle uusi yhteinen rima tai laatutaso. Uuden riman kautta pääpaino on tehdä oikeita asioita (Doing the right things!).
  3. Uusien toimintatapojen, roolien, tehtävien ja tavoitteiden kirkastaminen. Tavoitteena on tehdä asioita oikein (Doing things right).
  4. Työn merkityksellisyys ja hyvinvointi työssä.

Olemme kiinnostuneita uusista valmennuskohteista! Pyydä meidät kahville ja hypätään dialogiin!