Dialogista

Dialogilla tarkoitamme vuorovaikutusta, jossa tulemme kohdatuiksi ja kuulluiksi.

Dialoginen vuorovaikutus on vastaus tilanteisiin, joissa pyritään luomaan oivalluksia, uutta tietoa, oppimista, yhteistä ymmärrystä tai uutta kulttuuria.

Dialogissa odotetaan, pysähdytään, kunnioitetaan toisen osallistujan näkemyksiä ja katsotaan asioita uusin silmin. Dialogissa opitaan vaikenemaan ja kuuntelemaan. Dialogissa puhutaan suoraan ja omasta sydämestä.

 

Dialogissa kuuntelemme tarkkaavaisesti ja pyrimme ymmärtämään kaikki näkemykset, joita muut esittävät. Dialogi synnyttää parhaimmillaan syvän ymmärryksen ja yhteyden kokemuksen.

Dialogissa saatamme sanoa jotain sellaista, mitä emme ole sanoneet koskaan ennen ja mitä ei ole muistissamme. David Bohmin sanoin, "ihminen tulee tietoiseksi omista ajattelumalleistaan vain dialogissa muiden kanssa – eli silloin, kun hän kohtaa toisten erilaisia ajatusmalleja".

Dialogi ei useimmiten synny itsestään. Dialogin sijasta tutumpaa on keskustelu. Keskustelussa voidaan pyrkiä esimerkiksi päätöksentekoon tai toisen osapuolen voittamiseen omalla argumentoinnilla. Olemme sitä mieltä, että sekä keskustelua että dialogia tarvitaan!

Dialogi vaatii harjoittelua. Tervetuloa harjoittelemaan dialogia kanssamme!

 

Järjestämme teemallisia dialogeja ja dialogisia valmennuksia.