Teemalliset dialogit

Valmentajamme järjestävät erilaisia teemallisia dialogeja. Teemalliset dialogit tarkoittavat kestoltaan noin kahden tunnin mittaisia tilaisuuksia, joissa on ennalta päätetty teema.

Valmentajat toimivat tilaisuudessa dialogin käynnistäjinä. Ennalta päätetyn teeman ympärille rakentuu dialogi, johon jokainen osallistuja tuo oman panoksensa.

Teemallisten dialogien päämääriä ovat uuden oppiminen, uudet näkökulmat, yhteisen ymmärryksen luominen ja kuulluksi tuleminen.

Teemallisia dialogeja järjestämme mm. yrittäjille, hoitotyön ammattilaisille, elämänpolun ennakoinnista kuten edunvalvontavaltuutuksesta ja hoitotahdosta ja kestävästä kehityksestä.

Kysy lisää teemallisista dialogeista valmentajiltamme.